Společnost Národního muzea v Praze

 

Paleontologická  sekce 

Paleontologická sekce Společnosti NM se zaměřuje na pořádání přednášek a exkurzí pro širokou veřejnost a bude poskytovat tzv. badatelský servis - tzn. konzultace, určování fosílií, zpřístupnění sbírek. Součástí její činnosti jsou záchranné sběry na lokalitách, kterým hrozí zánik (např. po zastavení těžby) a pod.

 

Účelem znovuobnovení činnosti Paleontologické sekce Společnosti NM je i obnovení dialogu mezi profesionálními paleontology a soukromými sběrateli. Především v českých zemích má tato spolupráce velkou tradici. Amatérští sběratelé v minulosti přispěli k mnoha objevům. Profesionální vědci nemohou být na všech lokalitách a soukromí sběratelé mají problém s přístupem k odborné literatuře a muzejním sbírkám. Proto doufáme, že spolupráce s veřejností pomůže rozvoji paleontologie a ochraně našeho kulturního dědictví, především neživé přírody.

 

 

Kontaktní osoby:

 

Jan Sklenář: jan_sklenar@nm.cz

Milan Libertín: milan_libertin@nm.cz

Jiřina Dašková: daskova@gli.cas.cz

 

 

Web Společnosti Národního muzea: www.nm.cz/snm/index.htm

 

Detaily o úředních hodinách, přihláškách a pod. se dozvíte na webových stránkách SNM.

 

Přednášky probíhají vždy v pondělí od 17 hodin v přednáškové síni "H" Nové budovy Národního muzea (Vinohradská 1, Praha 1).

 

 

 

 


 

 

Přednášky:

   

 

 

19. 3. 2012

Dobrodružství rostlin - trendy ve vývoji rostlin a jejich přizpůsobení suchozemskému prostředí

 

přednáší: Mgr. Milan Libertín, Ph.D.

 

 

Vyšší rostliny jsou běžnou součástí dnešních suchozemských ekosystémů, a tedy i našeho života. Tato přednáška se pokusí ukázat nejdůležitější změny, kterými rostliny během vývoje prošly.

Doufáme, že evoluční změny u rostlin vám budou připadat stejně fascinující, jako v případě živočichů.

 

     
   
   

16. 1. 2012

Oživlé kamení - jak se dělá 400 milionů let starý útes

 

přednáší: Radek Labuťa

   

15. 2. 2010

Borneo – ostrov pralesů a orangutanů? Setkání s realitou

 

přednáší: Mgr. Milan Libertín

   

18. 1. 2010

Trilobiti – patricijové nebo plebejci prvohorních moří?

 

přednáší: RNDr. Petr Budil, Ph.D.

 

 

18. 5. 2009

Jižní Čechy v dobách dinosaurů

 

přednáší: Mgr. Zuzana Váchová

 

 

16.2. 2009

1. Pyly nejsou jen alergeny - využití palynologie
2. Ropný zlom

 

přednáší: Mgr. Jiřina Dašková, PhD. (1) a RNDr. Radek Mikuláš, CSc. (2)

 

 

19.1. 2009

Pohřbený permský prales a současný život ve vnitřním Mongolsku

- geologický cestopis z Číny -

 

přednáší: Mgr. Milan Libertín

 

 

19.5. 2008

Záhady a pseudozáhady v paleontologii

 

přednáší: RNDr. Boris Ekrt

 

 

21.1. 2008

Paleontologie a ilustrační techniky

- nejen obrázky z minulosti vědecké ilustrace -

 

přednáší: Mgr. Jan Sklenář

 

 

10.9. 2007

Nový nález gigantické ryby v České křídě

 

přednáší: RNDr. Boris Ekrt

 

 

   

 

 

 

Exkurze:

 

 

18.10. 2008

Geologické zajímavosti Berounska aneb v Barrandových stopách

 

(exkurze Společnosti NM probíhá společně s exkurzí společnosti PALAIA a KČT Trilobit Barrandov)

 

vede: Radek Labuťa

 

 

8.12. 2007

Paleontologická exkurze na druhohorní křídové lokality (příbojová facie)

 

vede: Jan SKlenář

 

 

24.11. 2007

Paleontologická exkurze do okolí Kralup nad Vltavou (karbon, fosilní rostliny)

 

vede: Milan Libertín

 

 

22.9. 2007

Paleontologická exkurze do koněpruského devonu

 

vede: Radek Labuťa